PHÓ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
ThS. NGUYỄN KIM CƯƠNG
 
Phạm vi phụ trách:
  • Phụ trách công tác hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao KHCN, công tác dạy nghề ngắn hạn của Trường.
  • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm cơ giới, Trung tâm AET, Trung tâm FCM, Trung tâm CEMET.
  • Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, phong trào văn - thể - mỹ, kiêm Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.
  • Kiêm các chức danh Phó Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
ThS.  TẠ VĂN TRỌNG

Phạm vi phụ trách:
  • Phụ trách công tác đào tạo chính quy và dài hạn của Trường.
  • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Tổ Quản trị mạng và các khoa, bộ môn thuộc Trường.
  • Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường.
  • Kiêm các chức danh Phó Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức.


Đang online: 49


Số lượt truy cập: 707196

Doanh nghiệp đối tác