Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Đề tài nghiên cứu khoa học

[Đăng ngày: 02/01/2018]

ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2017

STT   TÊN ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  NĂM THỰC HIỆN  
 1 Nghiên cứu tương quan giữa chỉ số nén thứ cấp và chỉ số nén sơ cấp theo chỉ tiêu vật lý của đất dính khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Mã số đề tài: DT160501

 

ThS. Đào Ngọc Quyền
2017 
 2 Giải pháp nâng cao nhận thức văn hóa an toàn giao thông ứng dụng tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI.
Mã số đề tài: DT170407

 TS. Chu Xuân Nam
CBTG: ThS. Phí Thị Loan
ThS. Vũ Đăng Khoa
ThS. Nguyễn Tấn Phong
ThS. Trần Ngọc Duyên
ThS. Nguyễn Thị Hương

2017 
ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2016

STT   TÊN ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  KINH PHÍ (triệu đồng)   NĂM THỰC HIỆN  
 1 Nghiên cứu tương quan giữa chỉ số nén thứ cấp và chỉ số nén sơ cấp theo chỉ tiêu vật lý của đất dính khu vực đồng bằng sông Cửu Long

  ThS. Đào Ngọc Quyền 10 2016 
 2 Nghiên cứu thực trạng tình hình sử dụng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III
  ThS. Phạm Thị Thanh Xuân 11.64 2015 

ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2015


STT   TÊN ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  KINH PHÍ (triệu đồng)   NĂM THỰC HIỆN  
 1 Thực trạng và giải pháp đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng GTVT III
Số:78/QĐ-CĐGTVTIII ngày 17/3/2015   ThS. Đặng Thục Hiền 14.9 2015 
 2 "Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Cơ học
đất trên máy tính"
Số:78/QĐ-CĐGTVTIII ngày 17/3/2015   TS. Cao Văn Vui 15  2015 
 3  Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện mạng lưới tuyến xe buýt nối tiếp tuyến Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh     Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   KS. Vũ Ngọc Linh 15  2015
 4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Xây dựng cầu đường, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Số:78/QĐ-CĐGTVTIII ngày 17/3/2015   ThS. Vũ Thị Tuyết 15 2015 
 5 Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Moodle triển khai công cụ hỗ trợ học tập và đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng GTVT III Số:78/QĐ-CĐGTVTIII ngày 17/3/2015   ThS. Võ Thị Hoàng Diễm 14,93 2015 
 6 Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải đường bộ Số:78/QĐ-CĐGTVTIII ngày 17/3/2015  ThS. Nguyễn Thanh Dũng 13,5 2015 
7 "Ứng dụng mô hình SWMM để xác định điểm ngập nặng tại Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp giảm ngập" Số:78/QĐ-CĐGTVTIII ngày 17/3/2015   ThS. Lê Phượng Giang 15 2015 
8 Tính phổ năng lượng neutron trên các bia 208Pb, 186W,238U phục vụ lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc - ADS Số:110/QĐ-CĐGTVTIII ngày 23/3/2015   TS. Nguyễn Thị Ái Thu 15 2015 

ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2014


STT   TÊN ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  KINH PHÍ (triệu đồng)   NĂM THỰC HIỆN  
 1 Nghiên cứu xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức Trường CĐ GTVT III
Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   TS. Nguyễn Khánh Tường 15  2014 
 2 Nghiên cứu xây dựng phần mềm xếp thời khóa biểu theo học chế tín chỉ  tại Trường CĐ GTVT III Số:215/QĐ-CĐGTVTIII ngày 22/5/2014   CN.Trần Thanh Thắng 15  2014 
 3 Nghiên cứu phát triển hệ thống đo áp suất phun nhiên liệu động cơ diesel 1 xi lanh phun trực tiếp cỡ nhỏ  Số:216/QĐ-CĐGTVTIII ngày 22/5/2014   KS.Cao Trọng Hùng 15  2014 
 4 Nghiên cứu tính toán hệ số phân phối giao thông hợp lý cho đường phố chính 6 làn xe Số:267/QĐ-CĐGTVTIII ngày 11/6/2014   ThS. Nguyễn Văn Cảnh  15 2014 
 5 Đánh giá độ lún của đất nền có xét đến sự thay đổi đặc trưng biến dạng theo độ sâu Số:268/QĐ-CĐGTVTIII ngày 11/6/2014   ThS. Lưu Văn Thân  13 2014 
 6 Đánh giá ảnh hưởng của rung động và biện pháp giảm rung động do khai thác hệ thống metro Số:269/QĐ-CĐGTVTIII ngày 11/6/2014   TS. Nguyễn Quang Dũng  15 2014 
 7 Thiết kế chế tạo sa bàn phân tích thông số điều khiển của hộp số tự động phục vụ giảng dạy và học tập Số:297/QĐ-CĐGTVTIII ngày 30/6/2014   ThS. Bùi Tuấn Vũ  20 2014 
 8 Thiết kế chế tạo sa bàn phân tích thông số điều khiển của hệ thống phun xăng đánh lửa 1SZ Số:298/QĐ-CĐGTVTIII ngày 30/6/2014   ThS. Lê Văn Điện  18 2014 

ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2013


STT   TÊN ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  KINH PHÍ (triệu đồng)   NĂM THỰC HIỆN  
 1 Ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính xỉ lò cao và tro bay đến khả năng liên kết ion Clo trong bê tông 
Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013    KS. Đặng Thị Thúy Hằng 15  2012 
 2 Tối ưu hóa dầm thép liên tục dựa trên độ tin cậy Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013    KS. Ngô Thị Hồng Quyên 15  2012 
 3  Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm cốt liệu trong chế tạo bê tông xi măng ở Việt Nam      Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   KS. Tôn Nữ Phương Nhi  15  2012 
 4 Khảo sát phân tích tính tự học của Sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III, đề xuất một số mô hình nâng cao tính tự học và đánh giá kết quả tự học của sinh viên  Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   ThS. Đoàn ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo 37 2012 
ĐỀ TÀI NCKH 2009 - 2012
STT  TÊN ĐỀ TÀI
CHỦ NHIỆM 
ĐỀ TÀI
ĐƠN VỊ KINH PHÍ
(Triệu đồng)
NĂM 
THỰC HIỆN
 1 Nghiên cứu mô hình đào tạo lớp Cử nhân chất lượng cao ngành xây dựng cầu đường –Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III.  Th.S Nguyễn Quang Dũng
ThS Nguyễn Hoàng Vũ
Khoa Công trình  15  2009
 2 Nghiên cứu chế tạo KIT thí nghiệm vi xử lý và vi điều khiển trong lập trình điều khiển tự động trên ô tô (KIT MCU-AT). KS. Nguyễn Trịnh Nguyên Phòng NCKH và QHQT  15  2009
 3 Nghiên cứu tấm CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers) để tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép ở Việt Nam. Th.S Trần Minh Phụng Khoa Công trình
 15  2009
 4 Thiết kế chế tạo băng thử máy phát điện AC trên ô tô.
Th.S Lê Văn Điện
Khoa Cơ khí
 65 2009
 5 “Chuyển đổi mô hình hộp số tự động hoạt động thủy lực sang hoạt động bằng khí nén phục vụ cho công tác giảng dạy”. KS Đỗ Tấn Tài
Xưởng thực hành
 55  2010
 6 “Nghiên cứu chế tạo sa bàn mô phỏng  sân tập lái xe có gắn cảm biến và chấm bằng máy tính để phục vụ giảng dạy”. KS Nguyễn Trịnh Nguyên Phòng NCKH và QHQT
 15  2010
 7 Nghiên cứu nâng cao khả năng chịu kéo uốn của hỗn hợp bê tông Asphalt để sử dụng làm lớp mặt của kết cấu áo đường mềm hợp lý cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. ThS Trần Thanh Tưởng Phòng Đào tạo
 15  2010
 8 Quản lý Nhà nước về đấu thầu trong XDCB đối với ngành GTVT TS. Chu Xuân Nam Ban Giám hiệu
 7  2011
 9 Nghiên cứu chế tạo xi măng dùng phụ gia bùn đỏ ứng dụng vào xây dựng đường giao thông nông thôn KS Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Xây dựng
 15  2011
 10 Nghiên cứu nâng cao khả năng Nghiên cứu chế tạo máy đo dao động phục vụ công tác giảng dạy giá thành thấp. ThS. Nguyễn Trịnh Nguyên Phòng NCKH và QHQT
33
 2012
 11 Nghiên cứu giải pháp chống ùn tắc giao thông của nút giao thông hình xuyến Cây Gõ tại TpHCM. KS. Phan Văn Ngọc Khoa Công trình
 15  2012


Đang online: 304


Số lượt truy cập: 2701769

Doanh nghiệp đối tác