THÔNG TIN LIÊN LẠCStt Chức vụ Họ và Tên Vị trí VP Liên hệ
1 Hiệu trưởng NGƯT. TS. Chu Xuân Nam C-103 028. 38.764.258
2 Phó hiệu trưởng ThS. Nguyễn Chí Minh A-004 028. 38.750.589
3 Phó hiệu trưởng ThS. Tạ Văn Trọng A-003 028. 38.750.560
4 Phó hiệu trưởng ThS. Nguyễn Kim Cương A-002 028. 37.508.219
Stt Đoàn thể Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1 Công đoàn Chủ tịch: ThS. Bùi Thị Minh Phương
Phó Chủ tịch: CN. Chu Thị Mai Loan
B-103 Đt: 028. 38.776.751(225-108)
2 Đảng ủy Bí thư: NGƯT. TS. Chu Xuân Nam
Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Kim Cương
C-102 Đt: 028. 37.515.908(220)
3 Đoàn TN – Hội sinh viên
Bí thư – CT HSV :  Nguyễn Tấn Thông
Phó Bí thư: Nguyễn Thị Vân
Phó Bí thư: Hoàng Thế Hanh
P.CT HSV: Đậu Hồng Quân
A-005
Đt: 028. 38.756.802(229)
Nội dung liên hệ:
- Các nội dung sinh hoạt Đoàn – Hội.
- Các nội dung hỗ trợ HSSV.
Stt Đơn vị Ban lãnh đạo Vị trí VP Liên hệ
1 Phòng Tổ chức Hành chính
TP:
CN. Võ Tấn Hà

C-003 Đt: 028. 38.754.342(101-116-120)
2 Phòng Đào tạo
TP:
 ThS. Hoàng Thị Huệ

C-001 Đt: 208. 37.513.974(119) - 028. 38.750.592 - 028. 38.761.456(111)
Website:daotao.hcmct3.edu.vn
Nội dung liên hệ:
- Cấp văn bằng chứng chỉ và các loại giấy tờ có liên quan đến học tập
- Giải quyết học vụ
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh
3 Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên TP: ThS. Lê Đình Thành A-012 Đt: 028. 38.756.802(231)
Nội dung liên hệ:
-Nộp bản điểm danh các lớp học phần, niên chế.
- Giải quyết chế độ chính sách, miễn giảm học phí, học bổng.
- Cấp các loại giấy chứng nhận Học sinh - Sinh viên.
- Đánh giá kết quả điểm rèn luyện.
4 Phòng Tài Chính
TP: ThS. Phạm Thị Thanh Xuân
C-101
Đt: 028. 38.756.802(129)
Nội dung liên hệ:
-
Các giao dịch về tài chính: nộp học phí, phí học lại.
- Nhận tiền miễn giảm, học bổng, khen thưởng.
4 Phòng QTTB & XDCB
TP: ThS. Bành Thị Hằng Tâm
A-010
Đt: 028. 38.756.802(126)
Nội dung liên hệ:
- Quản lí cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản của trường.
- Tiếp nhận các phản ánh của HSSV về việc hư hỏng, mất cắp, cháy nổ… các thiết bị, tài sản trong phòng học.

5 Phòng KHCN&QHQT
TP: ThS. Nguyễn Văn Toàn
B-109
Đt: 028. 38.756.802(124)
Nội dung liên hệ:
-    Tiếp nhận đăng ký đề tài khoa học của HSSV.
-    Phát triển quan hệ hợp tác với các trường trong và ngoài nước.
6
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
TP: KS. Trần Văn Minh
PTP: KS. Trương Hải Tú
B-108
Đt: 028. 38.756.802(103)
Nội dung liên hệ:
-    Tiếp nhận đơn phúc khảo của HSSV.
-    Các vấn đề liên quan đến công tác thi, khảo sát mức độ hài lòng của HSSV.
7
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Giám đốc: ThS. Bùi Thị Minh Phương
Phó giám đốc: KS. Trần Bảo Chinh
B-103
Đt: 028. 38.756.802(108)
Website:lib.hcmct3.edu.vn
Nội dung liên hệ:
-    Cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu của HSSV- Thời gian phục vụ 7h30-19h hàng ngày (Tối thứ 7, chủ nhật nghỉ).
-    Phát hành thẻ mới, cấp lại thẻ HSSV.
-    Cấp phát đồng phục HSSV.
-    Quản trị website nhà trường.
-    Cập nhật thông tin hoạt động của Nhà Trường và HSSV đưa lên website.
8
Phòng thanh tra
PTP: ThS. Nguyễn Hoàng Vũ A-005
Đt: 028. 38.756.802(228)
Nội dung liên hệ:
-  Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo các phản ảnh về các tình trạng tiêu cực xảy ra trong HSSV.
9
Y tế
Tổ trưởng: YS.Đoàn Thị Ngọc Hòa

A-001
Đt: 0917357956
 01692923607
Nội dung liên hệ:
- Thực hiện vệ sinh phòng dịch và chăm lo sức khỏe cho HSSV
Stt Đơn vị
Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1
Trung tâm CEMET
Giám đốc: ThS. Phạm Đình Thọ
D-002
028. 38.756.802 (223) 
2
Trung tâm Đào tạo  Thực nghiệm và Cơ giới
Giám đốc: ThS. Bùi Nam Lý
Văn phòng ghi danh phía trước cổng trường
Đt: 028. 6675.0158
Nội dung liên hệ:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng lái xe các hạng A, B, C, D
3
Trung tâm FCM
Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Linh
A-007
Đt: 028. 5406.0267
Nội dung liên hệ:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học,  ngoại ngữ A, B.
- Các lớp đào tạo ngắn hạn.
- Các lớp đào tạo tại chức, liên thông.
4
Trung tâm AET
Giám đốc: Phan Hoài Thanh
A-009
Đt: 028. 6298.0020
Nội dung liên hệ:
- Tổ chức các lớp đào tạo thí nghiệm viên công trình.
Stt Đơn vị
Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1
Khoa Công trình
Trưởng khoa: ThS. Võ Thị Minh
Phó trưởng khoa: ThS. Lưu Văn Thân
A-006
028. 38.756.802 (227)
2
Khoa Xây dựng
Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Anh Quân
Phó trưởng khoa: ThS. Tôn Nữ Phương Nhi
A-108
028. 38.756.802 (128)
Dđ: 0937. 960.932
Email: kxaydunggt3@gmail.com
3
Khoa Cơ khí động lực
Phó trưởng khoa: ThS. Cấn Văn Hải
Phó trưởng khoa: ThS. Lâm Bác Tuấn
A-103
028. 38.756.802 (110)
4
Khoa Kinh tế
Trưởng khoa: ThS. Phí Thị Loan
Phó trưởng khoa: ThS. Vũ Đăng Khoa
A-107
028. 38.756.802 (118)
5
Khoa Tài chính - Kế toán
Trưởng khoa: ThS. Phạm Văn Rạng
Trưởng khoa: ThS. Trương Thị Mỹ Linh
A-102
028. 38.756.802 (222)
6
Khoa Công nghệ thông tin
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Viết Liên
A-302
028. 38.756.802 (113)
7
Khoa Cơ - Điện
Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Liên
A-301
028. 38.756.802 (230)
8
Khoa Lý luận chính trị
Phó trưởng khoa: ThS. Phan Văn Thành
A-106
028. 38.756.802 (224)
9
Bộ môn Ngoại ngữ
Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Thị Kiều Mai
Phó Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Đông
A-104
028. 38.756.802 (105)
10
Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng
Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
A-105
028. 38.756.802 (131)


Đang online: 92


Số lượt truy cập: 1564920

Doanh nghiệp đối tác