Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 26/01/2013]

TẦM NHÌN - 2020 

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III sẽ trở thành trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế. Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN. Phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, có các công trình nghiên cứu đạt giải quốc gia và quốc tế. 

SỨ MẠNG – 2016 

Xây dựng môi trường văn hoá dạy - học hiện đại. Tạo mọi thuận lợi để người học có cơ hội tự học suốt đời. Triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong dạy - học. Cung ứng đến HSSV các dịch vụ giáo dục tiên tiến, hiện đại. Gia tăng tính cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường và xã hội. 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
                    
Xây dựng một Trường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế của đất nước; đưa hoạt động của Trường vận hành theo hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001-2008; tăng cường liên kết đào tạo trong và ngoài nước với các cơ sở đào tạo có uy tín để đa dạng hóa loại hình và nâng cao chất lượng đào tạo. Trước mắt, tập trung cho chương trình tăng cường nguồn lực tài chính, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên để sớm hoàn thành việc nâng cấp trường lên đào tạo ở bậc đại học trên cơ sở Trường cao đẳng Giao thong vận tải III. 
CÁC TIN KHÁC


Đang online: 47


Số lượt truy cập: 4179251

Doanh nghiệp đối tác