[Đăng ngày: 08/11/2018]


Nhằm giáo dục cho học sinh sinh viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lực lượng thanh niên nòng cốt có nguyện vọng gia nhập vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sáng ngày 9/11/2018, Đoàn trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2018.


[Đăng ngày: 28/08/2018]
Ngày 4/8/2018, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho gần 1000 đoàn viên thanh niên. Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên Nhà trường đã được đồng chí Nguyễn Tấn Thông- Bí thư Đoàn trường truyền đạt các nội dung trọng tâm, các nhiệm vụ chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn các cấp.