Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo các ngành chất lượng cao

[Đăng ngày: 05/09/2016]

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ                   
                    Trình độ đào tạo : Cao đẳng (Chất lượng cao)
                    Loại hình đào tạo : Chính qui
                    Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật giao thông 
   Tên tiếng Anh : Transport Engineering Technology
                   Chuyên ngành : Xây dựng cầu đường bộ
                   Tên tiếng Anh : Bridge & Road Construction
                    Mã ngành : 515101041. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 115 tín chỉ.
1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương: (32 tín chỉ) chiếm tỷ lệ 26,67 %.
1.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: (88 tín chỉ).
1.2.1 Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành: 34 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 28,33%.
1.2.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 35 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 29,17 %.
1.2.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 19 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 15,83%..
2. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
3. Quy trình đào tạo: theo hệ thống  tín chỉ.
4. Thang điểm: 10
5. Điều kiện tốt nghiệp: theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Nội dung chương trình:CÁC TIN KHÁC

Đang online: 179


Số lượt truy cập: 535975

Doanh nghiệp đối tác