Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 11/09/2015]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Loại hình đào tạo : Chính qui
Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường bộ ( chất lượng cao)
1.    Khối lượng kiến thức toàn khóa: 115 tín chỉ.
1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (31 tín chỉ)
1.1.1. Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, v.v... ): 19 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 16,5 %..
Khối kiến thức Toán, KHTN: 12 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 10,4%.
1.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  (66 tín chỉ)
1.2.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành: 47 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 34,06%.
1.2.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 30 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 21,74 %.
1.2.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 13 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 9,42%.
1.2.4. Khóa luận tốt nghiệp: 5 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 3,62%.
1.3. Khối kiến thức tự chọn  (7 tín chỉ): 5,07%
Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất  của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.
2.    Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
3.    Quy trình đào tạo: theo hệ thống  tín chỉ.
4.    Thang điểm: 10
5.    Điều kiện tốt nghiệp: theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
6.    Nội dung chương trình:Đang online: 379


Số lượt truy cập: 1761069

Doanh nghiệp đối tác