Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo Khoá 41 trở đi

[Đăng ngày: 19/08/2018]

Tốt nghiệp PTTH

1

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

2

Vẽ kỹ thuật (CK)

3

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

4

Vật liệu cơ khí

5

Cơ kỹ thuật

6

Autocad căn bản (CK)

7

Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp

8

Điều khiển khí nén thủy lực

9

Kỹ thuật số

10

Kỹ Thuật Vi Điều khiển

11

Điều khiển logic (PLC)

12

Nguội cơ bản

13

Hàn cơ bản

14

Tiện cơ bản

15

Thực hành điện - điện tử cơ bản

16

Thực hành khí nén - thủy lực

17

Thực hành kỹ thuật vi điều khiển

18

Thực hành kỹ thuật điều khiển PLC

19

Thực hành điều khiển tự động

20

Thực hành trang bị điện công nghiệp

21

Thực tập tốt nghiệp

22

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

23

Robot công nghiệp

24

Khóa luận tốt nghiệp

25

Giám sát hệ thống cơ điện tử

26

Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

Tốt nghiệp PTCS

1

Toán THPT

2

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

3

Vẽ kỹ thuật (CK)

4

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

5

Vật liệu cơ khí

6

Cơ kỹ thuật

7

Autocad căn bản (CK)

8

Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp

9

Điều khiển khí nén thủy lực

10

Kỹ thuật số

11

Kỹ Thuật Vi Điều khiển

12

Điều khiển logic (PLC)

13

Nguội cơ bản

14

Hàn cơ bản

15

Tiện cơ bản

16

Thực hành điện - điện tử cơ bản

17

Thực hành khí nén - thủy lực

18

Thực hành kỹ thuật vi điều khiển

19

Thực hành kỹ thuật điều khiển PLC

20

Thực hành điều khiển tự động

21

Thực hành trang bị điện công nghiệp

22

Thực tập tốt nghiệp

23

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

24

Robot công nghiệp

25

Khóa luận tốt nghiệp

26

Giám sát hệ thống cơ điện tử

27

Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp
Đang online: 307


Số lượt truy cập: 2701748

Doanh nghiệp đối tác