Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 24/08/2015]

Mục tiêu đào tạo
1. Kiến thức
-    Được trang bị lý luận chính trị về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.
-     Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
-    Có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài về khoa học - kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
-    Có hiểu biết về quá trình sản xuất và tổ chức sản xuất các thiết bị cơ- điện tử ôtô.
-    Có khả năng hiểu biết tổng quan về điều khiển một số hệ thống cơ-điện tử của ôtô.
-    Có kiến thức về chẩn đoán và sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ- điện tử ôtô.
-    Có kiến thức về tin học văn phòng, sử dụng được một số phần mềm, có kiến thức về Anh văn và Anh văn chuyên ngành.
-    Có kiến thức về quản lý bảo trì và tổ chức lao động trong lĩnh vực cơ-điện tử của ôtô và xe chuyên dụng,biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ-điện tử của ôtô.
2. Kỹ năng    
-    Thực hiện được các công việc thiết kế và lập trình điều khiển một số hệ thống cơ-điện tử của ôtô.
-    Thực hiện cải tiến các hệ thống cơ-điện tử của ôtô và xe chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
- Xây dựng và chỉ đạo được qui trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống cơ-điện tử của ôtô.
-    Thực hiện được chức năng tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực cơ- điện tử ôtô và xe chuyên dụng. Tham gia các công việc đào tạo và chuyển giao công nghệ.
3. Thái độ, hành vi
-    Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
-    Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ điện.
-    Có khả năng tham gia và thích nghi với các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội.

Đang online: 75


Số lượt truy cập: 839948

Doanh nghiệp đối tác