Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 02/03/2017]
ThS. BÙI NAM LÝ


Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

NGUYỄN TẤN THÔNG


Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: 
VÕ THÀNH CÔNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

TRẦN VĂN QUỐC


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý học tập
ThS. TRẦN THỊ HỒNG


Vị trí: Phó Ban tuyển sinh

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh
ĐỖ THỊ KIM THU

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh
LÊ XUÂN PHƯƠNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: NGUYỄN KHẮC DŨNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:

TRẦN ĐỖ NGỌC DUNG

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
Đang online: 162


Số lượt truy cập: 535857

Doanh nghiệp đối tác