Giới thiệu

[Đăng ngày: 18/11/2014]TRẦN VĂN MINH


Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra nội bộ
ThS. NGUYỄN HOÀNG VŨ


Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung các lĩnh vực Khảo thí, Đảm bảo chất lượng đào tạo, Giảng viên kiêm nhiệmTRƯƠNG HẢI TÚ


Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạoNGUYỄN QUỐC DŨNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra nội bộ
NGUYỄN AN MỸ THỊNH

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 
NGUYỄN HƯNG PHÚ


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 
TRẦN THỊ NHUẦN


Vị trí: Chuyên viên

Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện các hoạt động liên quan công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạoTRẦN THỊ HOÀNG YẾN


Vị trí: Chuyên viên

Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện các hoạt động liên quan công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạoBÙI TRÚC PHƯƠNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện các hoạt động liên quan công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo


CÁC TIN KHÁC