Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ GTVT - AET

[Đăng ngày: 02/10/2017]ThS. Phan Hoài Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực phụ trách: Trung tâm AET

Điện thoại: 0903 839 213

CN. Chu Thị Mai Loan

Chức vụ: Phó Giám đốc

Lĩnh vực phụ trách: Trung tâm AET

Điện Thoại: 0989 969 309

KS. Bùi Văn Tuyến

Chức vụ: Tr. PTV

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Tư vấn kiểm định

Điện Thoại: 0938 103 539


KS. Nguyễn Văn Chương

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Cố vấn

Điện Thoại: 0938 103 539


CN. Lê Thị Thùy Vân

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kế toán

Điện Thoại: 0938 667 587


KS. Nguyễn Văn Dân 

Chức vụ: Tr PTN
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý PTN

Điện Thoại: 0903 345 657


KS. Trần Anh Phong

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0913 835 483


KS. Nguyễn Phan Ái Hương

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0913 623 286


CN. Hoàng Viết Sơn

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0976 860 250


TC. Trương Thùy Kim Huyền

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0169 297 1593


CN. Đỗ Bạch Kim Sơn

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại:0977 120 191


TC. Nguyễn Khánh Cương

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0938 646 884


 CNCĐ. Kim Bữu Liên

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ
Điện Thoại: 0981772533


 CNCĐ. Trần Thị Thu Thi

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên
Điện Thoại: 01224689804


CN. Hồ Sỹ Hùng

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0987041741


CN. Lâm Quang Đồng

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 01699439630


KS. Đào Hoàng Anh

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 01265596684


CN. Vũ Văn Thắng

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0963079848


CN. Bùi Trọng Hữu

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Lái xe
Điện Thoại: 01692781949


Trần Việt Trung

Chức vụ: TNV
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 01698129208


Đang online: 64


Số lượt truy cập: 553404

Doanh nghiệp đối tác