Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ GTVT - AET

[Đăng ngày: 08/05/2023]KS. Nguyễn Văn Dân 

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực phụ trách: Trung tâm AET

Điện Thoại: 0903 345 657

CN. Chu Thị Mai Loan

Chức vụ: Phó Giám đốc

Lĩnh vực phụ trách: Trung tâm AET

Điện Thoại: 0989 969 309

KS. Bùi Văn Tuyến

Chức vụ: Tr. PTV

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Tư vấn kiểm định

Điện Thoại: 0938 103 539


KS. Nguyễn Phan Ái Hương

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0913 623 286


CN. Hoàng Viết Sơn

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0976 860 250


KS. Đào Hoàng Anh

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 01265596684


CN. Bùi Trọng Hữu

Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Lái xe
Điện Thoại: 01692781949


Trần Việt Trung

Chức vụ: TNV
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 01698129208


Đang online: 202


Số lượt truy cập: 1329872

Doanh nghiệp đối tác