Giới thiệu

[Đăng ngày: 20/10/2017]ThS. NGUYỄN VĂN TOÀN


Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
TRẦN BẢO CHINH


Chức vụ: Phó trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: 
ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

                       
Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
PHAN THỊ ANH


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
CAO THANH HIỀN


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:
VÕ THỊ HỒNG NHUNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:

Doanh nghiệp đối tác