Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 23/06/2013]

 Chức năng của phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức- Hành chính là phòng chức năng nằm trong hệ thống cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT III, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức- hành chính. Phòng có chức năng cơ bản sau:

1. Tham  mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, quy hoạch phát triển tổ chức và công tác cán bộ của Nhà trường theo đúng quy định hiện hành. 

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong trường.

3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý tài sản trong toàn Trường.

 Nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT III (Ban hành kèm theo quyết định số 180/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/4/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT III), PhòngTổ chức- Hành chính có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác Tổ chức - Hành chính, tuyển dụng, nâng ngạch và thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản lý và bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên, giảng viên; giải quyết các chế độ kèm theo. 

2. Kiểm tra thường xuyên và định kỳ một quý một lần đối với các trung tâm về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công nhân viên, giảng viên theo quy định của pháp luật. 

3. Hàng năm tiến hành bổ sung hồ sơ CBVC theo quy định, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của trưởng, phó các đơn vị.

4. Công bố định mức công tác trong năm của các khoa, bộ môn và giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm vào đầu năm học.

5. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, bảo vệ vật tư, phương tiện tài sản thuộc Trường (bao gồm các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn).

6. Thực hiện nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ; phụ trách chung trong công tác tổ chức sự kiện trong Trường.

7. Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh; đảm bảo điện, nước, điện thoại, âm thanh, ánh sáng; sửa chữa tài sản không thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong toàn Trường.

8. Chỉ đạo tổ bảo vệ, đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực, quan hệ với các cơ quan hữu quan và công an để giữ gìn trật tự cho Trường và xã hội.

9. Quản lý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đóng - mở phòng học, vệ sinh hàng ngày, phụ trách âm thanh, ánh sáng hội trường.

10. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Trường gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn đến các cá nhân, đơn vị, có quan hệ với Trường trong các ngày lễ hoặc hoạn nạn.
11.  Công tác y tế, vệ sinh phòng dịch, bảo vệ sức khoẻ cho CB-CNV-GV và HSSV:
Bảo đảm cơ chế thuốc theo quy đinh; tổ chức khám định kỳ và chăm lo sức khoẻ cho CB-CNV-GV và HSSV hàng năm; quản lý dữ liệu thông tin hồ sơ sức khoẻ CB-CNV-GV và HSSV của Trường theo quy định. Phụ trách công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, tư vấn y tế và hỗ trợ CB-CNV-GV và HSSV khi bị tai nạn hoăc ốm đau.
Thường xuyên kiểm tra đánh giá, công tác vệ sinh môi trường, phòng học, nhà xưởng, văn phòng,... rút kinh nghiệm điều chỉnh, khắc phục hàng tuần, đảm bảo cho Trường luôn sạch đẹp. Triển khai công tác phòng dịch: Phun thuốc phòng dịch, chương trình công tác y tế dự phòng….Tuyên truyền: Không hút thuốc, phòng chống ma túy, mãi dâm…
Đội ngũ nhân sự Phòng TCHC năm 2016

CÁC TIN KHÁC

Đang online: 306


Số lượt truy cập: 2701752

Doanh nghiệp đối tác