Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 03/09/2017]

BAN LÃNH ĐẠO

ThS. Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Giám đốc

Chuyên môn giảng dạy: 

Lĩnh vực phụ trách:
 Phụ trách chung

BAN ĐÀO TẠO

Nguyễn Khắc Huy

Chức vụ: Phó trưởng ban

Năm sinh: 1986

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác văn thư của Ban; Xử lý hồ sơ lái xe.

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe Môtô, ô tô


CN. Đoàn Minh Triết

Chức vụ: Phó trưởng ban

Năm sinh: 1967

Lĩnh vực phụ trách: Lập danh sách học viên, in chứng chỉ

Chuyên môn giảng dạy: Dạy lý thuyết, thực hành lái xe ô tô


Hồ Đức Tấn

Chức vụ: Phó trưởng ban phụ trách ban

Năm sinh: 1987

Lĩnh vực phụ trách: Tiếp nhận hồ sơ học lái xe; chụp hình lưu vào máy tính

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô

BAN TỔNG HỢP

ThS. Đoàn Thị Minh Nhã

Chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tổng hợp

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung hoạt động của ban, trực tiếp phụ trách  công tác kế toán.

Chuyên môn giảng dạy: 


CN. Phan Trí Nghi

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổng hợp

Năm sinh: 1973

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác hành chính; chế độ chính sách, văn thư

Chuyên môn giảng dạy: Dạy lý thuyết, thực hành lái xe ô tô


Nguyễn Đoàn Hồng Thụy

Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1982

Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ


ĐỘI GIÁO VIÊN

KS. Lê Thanh Nghị

Chức vụ: Đội trưởng Đội Giáo viên

Năm sinh: 1975

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác của Đội.

Chuyên môn giảng dạy: Dạy lý thuyết, dạy thực hành lái xe.


CN. Nguyễn Văn Lộc

Chức vụ: Phó đội trưởng Đội Giáo viên

Năm sinh: 1970

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Đội khi đội trưởng đi vắng; quản lý công tác sửa chữa xe

Chuyên môn giảng dạy: Dạy lý thuyết, dạy thực hành lái xe.

   CN. Huỳnh Thiện Vũ

Chức vụ: Phó đội trưởng Đội Giáo viên

Năm sinh: 1967

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô

KTV. Nguyễn Xuân Bắc

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1987

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Trần Thanh Bạch

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1981

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Trương Quốc Bảo

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1984

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


CN. Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1981

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Nguyễn Minh Chánh

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1970

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Nguyễn Văn Đồng

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1979

Lĩnh vực phụ trách: Đăng kiểm xe

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Nguyễn Viết Đức

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1978

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Lý Minh Đức

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1964

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Phan Trí Dũng

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1982

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Trần Văn Hùng

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1964

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Võ Minh Khai

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1983

Chuyên môn giảng dạy: Dạy lý thuyết, dạy thực hành lái xe Mô tô, ô tô


TCN. Hồ Văn Khoa

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1981

Lĩnh vực phụ trách: Sửa chữa xe

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Nguyễn Văn Khương

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1982

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Lê Thanh Liêm

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1981

Lĩnh vực phụ trách: Sửa chữa xe

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Võ Hoàng Phong

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1979

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Nguyễn Đăng Tâm

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1974

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Trần Ngọc Thanh

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1967

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KS. Phạn Trí Thức

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1975

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


CN. Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1974

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


SCN. Nguyễn Hữu Tuấn

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1979

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KTV. Phạm Thanh Vinh

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1981

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


TCN. Đỗ Thanh Vũ

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1978

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô

   Nguyễn Huỳnh Phương

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1988

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô

  Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1976

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô
   Nguyễn Đức Tuấn

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1971

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô
Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1976

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô
Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Giáo viên thực hành

Năm sinh: 1976

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô

Đang online: 56


Số lượt truy cập: 553310

Doanh nghiệp đối tác