Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu về các ngành đào tạo

[Đăng ngày: 21/04/2017]III. Mô tả ngành, nghề đào tạo:
1. Công nghệ kỹ thuật giao thông:

a. Mục tiêu đào tạo:
  • Công nghệ Kỹ thuật giao thông là ngành học chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông cầu, đường bộ, đường sắt đô thị, đường hầm, cảng, sân bay.
  • Sinh viên được đào tạo về kỹ năng sống, ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kiến thức về tin học ứng dụng liên quan đến ngành nghề.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

 Sinh viên tốt nghiệp ngành này được làm việc ở các vị trí: Kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình, kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng, thiết kế, trắc đạc, thi công, giám sát công trình cầu đường bộ, cầu đường sắt, lập dự toán, lập bản vẽ chi tiết, bản vẽ hoàn công.

 2. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng:
a. Mục tiêu đào tạo :

Sinh viên được đào tạo về kỹ năng thiết kế, thi công, giám sát, bảo dưỡng công trình, tin học xây dựng, an toàn lao động, môi trường, các kỹ năng mềm,...

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành này được làm việc ở các vị trí: thi công, giám sát, trắc đạc, thiết kế, dự toán công trình, đảm bảo an toàn lao động, môi trường,… 3. Công nghệ kỹ thuật ô tô:
a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên được đào tạo kỹ năng tiện, nguội, hàn về cơ khí và ô tô, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp ráp ô tô, kinh doanh mua bán xe hoặc phụ tùng.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ có cơ hội làm việc ở những doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực, các cơ sở sửa chữa ô tô, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, các trạm đăng kiểm,… 4. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng:
a. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên được đào tạo về kỹ năng phân tích vật tư, kiểm định vật liệu, lập quy trình chế tạo, đánh giá chất lượng vật liệu, tin học chuyên ngành, an toàn lao động, môi trường, các kỹ năng mềm,…

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cơ hội việc làm cho ngành học này là làm về thí nghiệm, chuyên viên vật liệu xây dựng, làm việc tại các công ty chế tạo bê tông, kết cấu đúc sẵn, các phòng thí nghiệm vật liệu, kiểm định, quản lý vật tư.


 
5. Quản lý xây dựng:
a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên được trang bị kiến thức về phân tích, đánh giá dự án đầu tư, lập dự toán công trình, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ quyết toán công trình trong lĩnh vực xây dựng.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các đơn vị là chủ đầu tư dự án, Ban quản lý dự án xây dựng công trình, các công ty đầu tư à xây dựng, các đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng. 6. Quản trị kinh doanh:
a. Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và các chức năng trong doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các bộ phận kinh doanh, kế hoạch sản suất, tổ chức hành chính - nhân sự, quản lýnhà nước thuộc các lĩnh vực quản trị kinh doanh.


 
7. Khai thác vận tải:
a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên được trang bị kiến thức về: Quản trị doanh nghiệp vận tải đường sắt, Quản lý khai thác trên đoàn tàu, nhà ga, Điều hành hoạt động vận tải, điều phối các toan tàu,…"

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc với các chức danh trưởng tàu trên đoàn tàu và các chức danh trong ga như: trực ban chạy tàu, trực ban khách vận, hóa vận kể cả trưởng ga, cùng các chức danh ở các phòng nghiệp vụ và kế hoạch tại các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
 - Logistic và vận tải đa phương thức
a. Mục tiêu đào tạo:
  • Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về Quản trị Losgictics, Quản trị vận tải đa phương thức, Đại lý giao nhận và khai báo hải quan, Bảo hiểm trong vận tải, Tổ chức xếp dỡ hàng hóa, Marketing vận tải, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Lập kế hoạch kinh doanh, Quản trị chất lượng dịch vụ, Thanh toán quốc tế.
  • Sau khi tốt nghiệp Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp tục học lên đại học các ngành: Quản trị Losgictics và Vận tải đa phương thức, Kinh tế vận tải đa phương thức, Kinh tế vận tải ôtô, Kinh tế vận tải đường bộ và thành phố, Khai thác vận tải, Tổ chức quản lý vận tải, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải
- Vận tải và du lịch
a. Mục tiêu đào tạo:
  • Sinh viên có kiến thức chuyên ngành về Quản trị lữ hành, Tổ chức và quản lý sự kiện, Thiết kế và điều hành tour, Địa lý du lịch, Hoạt náo du lịch, Quản trị khách sạn và nhà hàng, Tổ chức khai thác vận tải, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảo hiểm trong vận tải, Marketing vận tải, Kế toán vận tải, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chiến lược...
  • Sau khi tốt nghiệp Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp tục học lên đại học các ngành: Kinh tế vận tải và du lịch, Kinh tế du lịch, Quản trị lữ hành, Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường bộ và thành phố, Khai thác vận tải, Tổ chức quản lý vận tải, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải
8. Tài chính - Ngân hàng:
a. Mục tiêu đào tạo: 

Sinh viên được trang bị kiến thức lý thuyết và thực tiễn về hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán, kiểm toán, kế toán tài chính, các kiến thức lý thuyết về quản lý tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính công ty đa quốc gia.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi ra trường sinh viên có cơ hội làm việc ở các vị trí giám đốc tài chính, chuyên viên phân tích báo cáo tài chính, chuyên viên tư vấn quản lý tài chính tại các doanh nghiệp như: Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư và Doanh nghiệp khác. 9. Kế toán:
 a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức 
công tác kế toán, kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp.10. Tin học ứng dụng: 
a. Mục tiêu đào tạo:
Sinh viên được trang bị những kiến thức về: cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, kiến trúc, nguyên lý hoạt động vận hành, dịch vụ công nghệ trong mạng máy tính, kỹ thuật lập trình ứng dụng, lập trình web.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên sẽ có cơ hội việc làm với vai trò: nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản trị mạng, nhân viên lập trình web.11. Hàn:
a. Mục tiêu đào tạo: 

Sinh viên được đào tạo kỹ năng hàn Điện, gió đá, SMAW, MAG/MIG,FCAW,SAW, TIG…., Bảo dưỡng được các thiết bị trên, thực hiện được phòng chống cháy nổ nghề hàn.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ có cơ hội làm việc ở những doanh nghiệp Nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn, học liên thông lên Đại học hoặc đi xuất khẩu lao động,…

12. Cắt gọt kim loại:

a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên được đào tạo kỹ năng tiện, phay bào, nguội, hàn, lập được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được các máy, công cụ điều khiển kỹ thuật số CNC

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ có cơ hội làm việc ở những doanh nghiệp Nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề cơ khí, gia công cắt gọt, học liên thông lên Đại học hoặc đi xuất khẩu lao động,...13. Quản trị mạng máy tính: 
a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên được trang bị những kiến thức về: cơ sở hạ tầng mạng, quản trị mạng, bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống mạng máy tính.

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên sẽ có cơ hội việc làm với vai trò: nhân viên kỹ thuật phòng máy tính, thiết kế các hệ thống mạng, thi công, cài đặt và vận hành hệ thống mạng máy tính tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, trường học… 

14. Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng
a. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng tay nghề thí nghiệm, các quy trình, quy phạm thí nghiệm, nghiệm thu chất lượng công trình. Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm từ khâu bắt đầu đến khi kết thúc thi công các công trình xây dựng. 

b. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có cơ hội làm việc ở các đội sản xuất, công ty, nhà máy cung ứng vật liệu thành phẩm, các cơ sở xây dựng thuộc các thành phần kinh tế trên các lĩnh vực thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình.


Đang online: 300


Số lượt truy cập: 2701675

Doanh nghiệp đối tác