Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Khoa Xây Dựng

[Đăng ngày: 08/09/2015]


THÔNG TIN LIÊN LẠCStt Đơn vị
Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1
Khoa Xây dựng
Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Anh Quân
Phó trưởng khoa: ThS. Trần Văn Hết
Phó trưởng khoa: ThS. Tôn Nữ Phương Nhi
A-108
08. 38.756.502 (128)
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 375


Số lượt truy cập: 1761006

Doanh nghiệp đối tác