Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Hướng dẫn thực hành về nền móng : Tiêu chuẩn Anh - BS 8004: 1986. - H. : Xây dựng, 2002. - 232 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

2

Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sĩ Ngọc. - H. : Giao thông vận tải, 1997. - 273 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

3

Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sĩ Ngọc. - In lần thứ 3. - H. : Giao thông vận tải, 2003. - 288 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

4

Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sĩ Ngọc. - In lần thứ 4. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 324 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

5

Nền móng / Châu Ngọc Ẩn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003. - 342 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

6

Thi công đất - Đào - Đắp - Xử lý nền - Nổ mìn / Đặng Đình Minh. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2008. - 274 tr. ; 27 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 5c

7

Phương pháp phần tử hữu hạn tính tóan khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền / Đặng Tỉnh, Vũ Công Ngữ hiệu đính. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002. - 75 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

8

Thí nghiệm đất và nền móng công trình / Đoàn Thế Tường, Lê Thuận Đăng. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 467 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

9

Kinh nghiệm xây dựng nền móng ở nước ngòai / Ganitsev I. A., Lê Đức Thắng dịch, Nguyễn Bá Kế dịch. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1978. - 247 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

10

Nền và móng / Lê Anh Hoàng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2010. - 298tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

11

Nền và móng : Soạn theo chương trình đã được Bộ giáo dục và đào tạo duyệt / Lê Đức Thắng chủ biên. - H. : Giáo dục, 1997. - 352 tr. ; 20 cm. Kho 1: 28c

12

Móng cọc tháp / Lê Đức Thắng. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1977. - 123 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c

13

Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn / Lê Quý An, Nguyễn Công Mẫn, Hoàng Văn Tân. - H. : Xây dựng, 1998. - 495 tr. ; 26 cm. Kho 1: 2c

14

Hư hỏng, sửa chữa, gia cường nền móng / Lê Văn Kiểm. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. - 221 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 25c

15

Kỹ thuật thi công đất và nền móng / Lê Văn Kiểm. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977. - 440 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

16

Sự cố nền móng công trình : Phòng tránh, sửa chữa, gia cường / Nguyễn Bá Kế. - H. : Xây dựng, 2000. - 551 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

17

Sự cố nền móng công trình : Phòng tránh, sửa chữa, gia cường / Nguyễn Bá Kế. - H. : Xây dựng, 2008. - 551 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 20c

18

Thiết kế và thi công hố móng sâu / Nguyễn Bá Kế. - H. : Xây dựng, 2002. - 576 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

19

Thiết kế và thi công hố móng sâu / Nguyễn Bá Kế. - H. : Xây dựng, 2009. - 574 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

20

Công tác đất và thi công bêtông toàn khối / Nguyễn Đình Thám chủ biên. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 186 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

21

Giáo trình nền và móng : Dành cho sinh viên ngành Xây dựng Công trình / Nguyễn Hữu Huy. - TP.HCM : Trường Cao đẳng GTVT3, 1999. - 93 tr. ; 27 cm. Kho 1: 10c

22

Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Xây dựng, 2004. - 192 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c

23

Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Xây dựng, 2008. - 192 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

24

Thi công móng trụ mố cầu / Nguyễn Trâm. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 1997. - 418 tr. ; 20 cm. Kho 1: 34c

25

Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình / Nguyễn Uyên. - H. : Xây dựng, 2005. - 344 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c

26

Mấy quan điểm về nền móng / Nguyễn Văn Đực. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 126 tr. ; 20 cm. Kho 1: 3c

27

Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi bài toán tiếp xúc / Nguyễn Văn Liên. - H. : Xây dựng, 2002. - 128 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

28

Gia cường móng / Nguyễn Văn Quang, Phùng Đức Long. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 140 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

29

Hướng dẫn đồ án nền và móng / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng. - H. : Xây dựng, 1996. - 182 tr. ; 26 cm. Kho 1: 10c

30

Hướng dẫn đồ án nền và móng / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng. - In lần thứ 2. - H. : Xây dựng, 2004. - 182 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

31

Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003. - 189 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

32

Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất. - H. : Xây dựng, 1996. - 391 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

33

Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2010. - 390tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

34

Các điều kiện kỹ thuật của cọc ép dùng xử lý nền móng / Nhiều tác giả. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 72 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

35

Móng cọc trong thực tế xây dựng / Nhiều tác giả. - H. : Xây dựng, 1999. - 720 tr. ; 20 cm. Kho 1: 2c

36

Những phương pháp xây dựng công trình nền đất yếu / Nhiều tác giả. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1973. - 346 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

37

Những phương pháp xây dựng công trình nền đất yếu / Nhiều tác giả. - H. : Xây dựng, 1997. - 406 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

38

Kĩ thuật nền móng / Peck Ralph B. ... [et. al]. - H. : Giáo dục, 1997. - 231 tr. ; 27 cm. Kho 1: 8c

39

Kĩ thuật nền móng / Peck Ralph B. ... [et. al]. - H. : Giáo dục, 1997. - 287 tr. ; 27 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 1c

40

Thi công cọc đóng / Phạm Huy Chính. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2004. - 80 tr. ; 21 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

41

Hướng dẫn bài tập lớn nền móng (Lưu hành nội bộ) / Phạm Văn Việt. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Cao đẳng GTVT3, 2008. - 168 tr. ; 23 cm. Kho 1: 25c, kho 2: 25c

42

Nền móng công trình dân dụng và công nghiệp (Lưu hành nội bộ) / Phạm Văn Việt. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Cao đẳng GTVT3, 2008. - 223 tr. ; 23 cm. Kho 1: 25c, kho 2: 25c

43

Nền và móng / Phạm Văn Việt. - In lần thứ 1. - H. : Lao động- xã hội, 2006. - 312 tr. ; 24 cm. Kho 1: 85c, kho 2: 65c

44

Nền và móng công trình / Tạ Đức Thịnh chủ biên ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2009. - 189 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

45

Thiết bị và phương pháp thi công móng cọc / V.G Côxôlapôp. - H. : Công nhân kỹ thuật, 1981. - 173 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

46

Móng cọc phân tích và thiết kế / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004. - 252 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 2c

47

Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003. - 211 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 2c

48

Thiết kế và tính toán móng nông / Vũ Công Ngữ. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1982. - 273 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

49

Nền và móng / Lê Xuân Mai. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012. - 267 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

50

Sụp đổ lũy tiến của công trình / Uwe Starossek; Nguyễn Văn Khang dịch. - Lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 130 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

51

Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp /Vương Văn Thành (chủ biên). - Lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 364 tr. ; 74 cm. Kho 1: 01c


Đang online: 200


Số lượt truy cập: 536134

Doanh nghiệp đối tác