Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo

[Đăng ngày: 29/12/2013]


     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------- -------------------------
         PHÒNG KHCN&QHQT                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

THƯ MỜI
 V/v "Họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên"


Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 832/QĐ-CĐGTVTIII ngày 27/12/2013 của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III về việc thành lập hội đồng nghiệm thu cấp đề tài KHCN Sinh viên, tên đề tài Đề xuất giải pháp giúp nhà thầu trong nước tăng khả năng thắng thầu trong các dự án đấu thầu theo hình thức tổng thầu EPC tại Việt  Nam hiện nay
Phòng KHCN&QHQT trân trọng kính mời các nhà khoa học trong Hội đồng, các cá nhân, đơn vị có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài.


1. Tên đề tài:Đề xuất giải pháp giúp nhà thầu trong nước tăng khả năng thắng thầu trong các dự án đấu thầu theo hình thức tổng thầu EPC tại Việt  Nam hiện nay".    
2. Thời gian: 14h00, thứ  5 ngày 09 tháng 01 năm 2014
3.  Địa điểm: Phòng họp số 2 – dãy nhà B

Rất mong được đón tiếp và nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học giúp cho đề tài đạt chất lượng cao nhất.

Trân trọng!

                                                                                            PHÒNG KHCN&QHQT
                                                                                                   
                                                                                                              Nguyễn Quang Dũng

Đang online: 197


Số lượt truy cập: 1329695

Doanh nghiệp đối tác