Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông tin Tuyển sinh

[Đăng ngày: 04/08/2018]


STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH HỌC PHÍ
1 Công nghệ ô tô (***) 6510216 Khối ngành kỹ thuật: 273.000/ 01 tín chỉ
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (***) 6510104
3 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (**) 6510105
4 Xây dựng cầu đường bộ (***) (*) 6580205
5 Xây dựng và bảo dưỡng công trình đường sắt 6510110
6 Quản trị mạng máy tính (***) 6480209
7 Tin học ứng dụng 6480205
8 Cắt gọt kim loại (**) (*) 6520121
9 Hàn (*) 6520123
10 Cơ điện tử 6520263
11 Quản lý xây dựng 6580301 Khối ngành kinh tế: 241.000/ 01 tín chỉ
12 Khai thác vận tải 6840101
13 Logistic 6340141
14 Quản trị kinh doanh 6340404
15 Kế toán doanh nghiệp 6340302
16 Tài chính ngân hàng 6340202
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
1 Công nghệ ô tô 5510216
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 5510104
3 Xây dựng cầu đường bộ 5580205
4 Quản trị mạng máy tính 5480210
5 Cắt gọt kim loại 5520121
6 Hàn 5520123
7 Khai thác vận tải đường bộ 5840106
8 Kế toán doanh nghiệp 5340302


Đang online: 317


Số lượt truy cập: 2701818

Doanh nghiệp đối tác