Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 30/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm để tính toán, mô phỏng kết cấu, lập tiến độ nhằm phục vụ công tác thiết kế, thi công, tính dự toán công trình, dự án thực hiện. 
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Đủ kiến thức các môn cơ sở kỹ thuật để tiếp thu tốt kiến thức trong ngành xây dựng đặc biệt chuyên ngành vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng.
 • Có đầy đủ kiến thức về chuyên môn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn; vận dụng để công tác tại các nhà máy, trạm trộn, phòng LAS và có thể nghiên cứu tài liệu chuyên ngành nâng cao.
2. Kỹ năng
 • Kỹ năng phân tích vật tư: có khả năng phân tích nhu cầu vật tư cần có của các công trình, khả năng khai thác, phân tích nguồn vật liệu, tính chất vật liệu, thiết kế, tính toán thành phần, tư vấn vật tư vật liệu cho các công trình.
 • Kỹ năng kiểm định vật liệu: phương pháp lấy mẫu, kiểm tra tính chất vật liệu đã và đang dùng, đáp ứng các nhu cầu về vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.
 • Kỹ năng quản lý và lập qui trình chế tạo vật liệu, công nghệ, thi công cấu kiện BTCT, nghiệm thu, kiểm định, khai thác các cấu kiện, vật liệu xây dựng.
 •  Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí, khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Quản lý vật liệu xây dựng, phụ trách kỹ thuật chế tạo các cấu kiện xây dựng đúc sẵn, lắp ghép tại các công trường, nhà máy chế tạo bêtông.
 • Giám sát kiểm tra và nghiệm thu chất lượng vật liệu và cấu kiện đúc sẵn tại công trường, nhà máy.
 • Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.
 •  Cán bộ kỹ thuật công trình phụ trách vật tư, vật liệu, chuyên viên đánh giá chất lượng vật liệu  trong kết cấu xây dựng, chuyên viên lập định mức vật tư cho công trình.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ
 • Có khả năng tự học hoặc học bậc cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Học tập, chuyển giao công nghệ trong sản xuất một số loại vật liệu xây dựng.
 • Có thể học tiếp các ngành trong lĩnh vực xây dựng như xây dựng dân dụng, cầu đường./.


Đang online: 303


Số lượt truy cập: 2701696

Doanh nghiệp đối tác