Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 29/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm chuyên dụng: dự toán Bắc Nam, G8…phục vụ công việc chuyên môn. 
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Trang bị cho sinh viên khả năng thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành dự án xây dựng.
 • Các kiến thức về  kinh tế và quản  lý trong xây dựng, nhằm giúp sinh viên đủ trình độ tiến hành triển khai, tổ chức, quản  lý, vận hành từng giai đoạn của một dự án xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với các quy định của pháp luật và mục tiêu đơn vị. 
2. Kỹ năng
 • Nhân viên dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc xây dựng, đưa dự án vào vận hành khai thác.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành công tác thi công xây lắp tại công trường.
 • Lập, phân tích, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Lập, thẩm định dự toán xây dựng, sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công công trình.
 • Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng cơ bản.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành quản lý xây dựng, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Làm công việc kỹ thuật, tư vấn, thiết kế tại các đơn vị: Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế - giám sát, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán.
 • Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng,các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân hàng, kho bạc),…
 • Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn: Kế hoạch-kỹ thuật, Đầu tư, Thẩm định, Nhân sự, Tài chính,…
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Liên thông lên bậc Đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và khối ngành Kinh tế, Quản lý;
 • Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực : Kinh tế xây dựng, quản trị kinh doanh, quản lý dự án…./.

Đang online: 304


Số lượt truy cập: 2701743

Doanh nghiệp đối tác