Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo Khoá 41 trở đi

[Đăng ngày: 21/08/2018]

1

Kinh tế vi mô

2

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

3

Thuế

4

Nguyên lý kế toán

5

Anh văn chuyên ngành

6

Kế toán doanh nghiệp phần 1

7

Kế toán doanh nghiệp phần 2

8

Kế toán doanh nghiệp phần 3

9

Tài chính doanh nghiệp

10

Kế toán quản trị

11

Kiểm toán

12

Kế toán ngân hàng

13

Quản trị tài chính

14

Kế toán hành chánh sự nghiệp

15

Kế toán thuế

16

Thực hành Tin học kế toán

17

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

18

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

19

Thực tập nghề nghiệp

20

Thực tập tốt nghiệp

21

Phân tích báo cáo tài chính

22

Chuẩn mực KTVN & Luật KT

23

Khóa luận tốt nghiệp

24

Kế toán tài chính nâng cao

25

Thực hành khai báo thuế


Đang online: 211


Số lượt truy cập: 2579353

Doanh nghiệp đối tác