Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo Khoá 41 trở đi

[Đăng ngày: 20/08/2018]

1

Vẽ kỹ thuật công trình

2

Đường sắt thường thức

3

Vật liệu xây dựng

4

Trắc đạc công trình

5

Công trình đường sắt

6

Công trình cầu, cống, hầm

7

Luật đường sắt và biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công

8

Kỹ thuật xây dựng đường sắt

9

Kỹ thuật xây dựng cầu, cống

10

Kỹ thuật xây dựng hầm

11

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa đường sắt

12

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa ghi

13

Kỹ thuật sửa chữa đường ngang

14

Kỹ thuật kiểm tra cầu

15

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cầu thép

16

Bóc tách khối lượng, dự toán công trình

17

Thực tập tốt nghiệp

18

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cầu bê tông, cống

19

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa mố, trụ, gối cầu

20

Khóa luận tốt nghiệp

21

Kỹ thuật xây dựng nền đường sắt

22

Tổ chức thi công công trình


Đang online: 153


Số lượt truy cập: 2579219

Doanh nghiệp đối tác