Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo Khoá 41 trở đi

[Đăng ngày: 19/08/2018]

Tốt nghiệp PTTH

1

Vẽ kỹ thuật công trình

2

Địa chất – cơ học đất

3

Vật liệu xây dựng

4

Tổng quan cầu - đường bộ

5

Trắc địa

6

An toàn lao động và bảo vệ môi trường

7

Thi công nền đường

8

Thi công mặt đường

9

Thi công hệ thống thoát nước

10

Thi công móng mố trụ cầu

11

Thi công kết cấu phần trên công trình cầu

12

Thực tập khảo sát cầu đường

13

Thực tập nghề nghiệp xây dựng cầu, đường bộ

14

Thực tập tốt nghiệp

15

Bóc tách khối lượng, dự toán công trình

16

Bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường

17

Chuyên đề tốt nghiệp

Tốt nghiệp PTCS

1

Vẽ kỹ thuật công trình

2

Địa chất – cơ học đất

3

Vật liệu xây dựng

4

Tổng quan cầu - đường bộ

5

Trắc địa

6

An toàn lao động và bảo vệ môi trường

7

Thi công nền đường

8

Thi công mặt đường

9

Thi công hệ thống thoát nước

10

Thi công móng mố trụ cầu

11

Thi công kết cấu phần trên công trình cầu

12

Thực tập khảo sát cầu đường

13

Thực tập nghề nghiệp xây dựng cầu, đường bộ

14

Thực tập tốt nghiệp

15

Bóc tách khối lượng, dự toán công trình

16

Bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường

17

Chuyên đề tốt nghiệp


Đang online: 303


Số lượt truy cập: 2701876

Doanh nghiệp đối tác