Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 15/09/2017]

Tháng 9/1982, Tổ Chính trị được thành lập, sau đó đổi tên là Bộ môn Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tháng 2/2008, lãnh đạo Nhà trường đã ra Quyết định thành lập Khoa Lý luận chính trị, Trưởng Khoa đầu tiên là TS. Nguyễn Văn Ngọc. Từ năm 2009 đến nay là ThS. Nguyễn Văn Khánh. Khoa đảm nhiệm các môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và môn Chính trị dành cho các lớp bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp.
Các thành viên trong Khoa đều nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tham gia soạn bài giảng, làm ngân hàng đề thi, gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống.Đội ngũ giảng viên Khoa Lý luận chính trị năm 2016

Đang online: 52


Số lượt truy cập: 839821

Doanh nghiệp đối tác