Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 14/09/2017]

Cùng với sự phát triển của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI, Khoa Giáo Dục Cơ Sở được thành lập theo quyết định số 302/QĐ-CĐGTVTWVI  ngày 30/06/2021 của Trường, trên cơ sở hợp nhất Khoa Lý Luận Chính Trị với Bộ môn Giáo Dục Thể Chất & Quốc Phòng và Bộ môn Ngoại Ngữ.

Đang online: 152


Số lượt truy cập: 2466498

Doanh nghiệp đối tác