Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 05/01/2017]

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số: 252/ QĐ-CĐGTVTIII, ngày 30 tháng 6 năm 2015, từ việc đổi tên Tổ Thanh tra. Hoạt động của phòng dựa theo kế hoạch kiểm tra đã được duyệt và thanh tra, giám sát 2 giảng đường; kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành nội qui về thời gian làm việc của công chức, viên chức người Tổ chức buổi tập huấn triển khai phần mềm Quản lý thông tin công khai, minh bạch – tPulic lao động và tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng; Duy trì việc phân công công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến, đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng kịp thời; Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cá nhân phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng, cập nhật thông tin vào phần mềm tPublic của các cơ quan, đơn vị.Đội ngũ nhân sự Phòng Thanh tra

Đang online: 97


Số lượt truy cập: 131408

Doanh nghiệp đối tác