Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 10/09/2015]
ThS. NGUYỄN MINH TRUYỀN

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Email:
 

TRẦN BẢO CHINH


Vị trí: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: TÔN THỊ HỒNG THUỶ


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Nhân sự Bảo hiểm xã hội
LÝ HOÀNG HÀ


Vị trí: Tổ trưởng Tổ Văn Thư,...

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư
ThS. NGUYỄN THỊ TRÚC TIÊU


Vị trí: Tổ trưởng Tổ Văn phòng 

Lĩnh vực phụ trách: 


  CAO THANH HIỀN

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 
 
ĐOÀN THỊ NGỌC HOÀ

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Y tá


PHẠM VĂN CHUNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Lái xe


NGÔ QUỲNH PHƯƠNG

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: ĐẶNG THỊ NGA

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 


NGUYỄN THỊ THANH PHÚC


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụ


LÝ THỊ TRINH


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụ


LÊ THỊ HUỲNH GIAO

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụ


PHAN THỊ THÙY LINH

Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụ


LÊ HOÀNG THÀNH


Vị trí: Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ


PHAN MẠI


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ

Đang online: 361


Số lượt truy cập: 1760978

Doanh nghiệp đối tác