Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 04/09/2017]


ThS. Phí Thị Loan
             
Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Marketing căn bản.

ThS. Vũ Đăng Khoa
             
Chức vụ: Phó trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Quản trị học, Quản trị tài chính.

ThS. Nguyễn Thanh Dũng
            
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Bộ môn Quản trị - Vận tải

Chuyên môn giảng dạy: Quản trị học, Chiến lược phát triển doanh nghiệp, Tổ chức quản lý doanh nghiệp, Định mức kinh tế kỹ thuật.

ThS. Đỗ Thị Đan Vân
             
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Bộ môn Quản lý xây dựng

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế xây dựng, Lập và định mức xây dựng, Tin học ứng dụng.

ThS. Nguyễn Tấn Phong
             
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Bộ môn Cơ sở kinh tế

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế vi mô và vĩ mô, Quản trị tài chính, Quản trị rủi ro.

ThS. Thiều Thị Định

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tổ chức vận tải thủy bộ, Kinh tế vận tải thủy bộ, Kinh tế vi mô và vĩ mô.

ThS. Trần Thị Hương
             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Quản trị rủi ro, Tâm lý học đại cương, Marketing căn bản, Kế toán hành chính sự nghiệp.

ThS. Ngô Thị Kim Oanh
                 
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Quản trị nhân lực, Marketing, Quản trị Marketing.

ThS. Trần Ngọc Duyên
          
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông, Quản lý dự án, Kinh tế xây dựng, Tin học ứng dụng.

ThS. Nguyễn Thị Hằng

           
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế xây dựng, Nguyên lý thống kê, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

ThS. Bành Thị Mỹ Hiền

             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy:  Quản trị học, Nghiệp vụ hành chính văn phòng.

ThS. Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế xây dựng, Dự toán công trình, Tin học ứng dụng, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Thống kê doanh nghiệp.

ThS. Đinh Lê Oanh

            
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Pháp luật đại cương, Giáo dục pháp luật kinh tế.

ThS. Ngô Thị Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy:  Hàng hóa thương vụ, Thống kê doanh nghiệp, Cảng và khai thác cảng.

ThS. Đỗ Cao Thục

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế vi mô vĩ mô, Nghiệp vụ hành chính văn phòng.

ThS. Nguyễn Hoàng Yên


Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Văn hóa doanh nghiệp, Kinh tế vi mô, Thương mại điện tử, Quản trị chiến lược.

CN. Vũ Ngọc Linh

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy:

Email: vungoclinhutc@gmail.com


CNCĐ: Nguyễn Thị Thanh Thảo


Chức vụ: Giáo vụ

Đang online: 27


Số lượt truy cập: 5306677

Doanh nghiệp đối tác