Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Kỹ thuật điện : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. - H. : Lao động - xã hội, 2005. - 204 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
2
Điện kỹ thuật : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN. Tập 2 / Nguyễn Viết Hải chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2006. - 63 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
3
Điện kỹ thuật : Tài liệu tham khảo dùng cho đào tạo công nhân kỹ thuật nghề điện. Tập 1 / Nguyễn Viết Hải chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2004. - 104 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
4
Điện kỹ thuật / Phan Ngọc Bích. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002. - 308 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c, kho 2: 1c
5
Kỹ thuật điện : Dùng cho các trường đại học thuộc nhóm ngành xây dựng công trình. - H. : Xây dựng, 1996. - 256 tr. ; 26 cm. Kho 1: 1c
6
Lý luận dạy học đại học : Dùng cho sinh viên, học viên cao học và cán bộ quản lý giáo dục. - H. : Giáo dục, 1994. - 161 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
7
Tổ chức quá trình dạy học đại học : Dùng cho các lớp cao học và bồi dưỡng sau đại học. - H. : Viện nghiên cứu đại học và GDCN, 1993. - 205 tr. ; 29 cm. Kho 1: 1c
8
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan, Ngô Diên Tập dịch, Phạm Huy Quỳnh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000. - 491 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
9
Bài tập kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào chủ biên. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2008. - 192 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
10
Kĩ thuật điện : dùng cho các trường đại học kĩ thuật / Đặng Văn Đào chủ biên, Lê Văn Doanh. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 1999. - 188 tr. ; 27 cm. Kho 1: 18c, kho 2: 7c
11
Kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 1995. - 188 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
12
Kỹ thuật điện : Lý thuyết, bài tập giải sẵn và bài tập cho đáp số / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh. - In lần thứ 3. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997. - 319 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
13
Kỹ thuật điện : Lý thuyết, bài tập giải sẵn và bài tập cho đáp số / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh. - In lần thứ 8. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002. - 319 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
14
Giáo trình kỹ thuật điện : Dùng cho các trường đại học và cao đẳng khối công nghệ / Đặng Văn Thành (chủ biên); Lê Thị Thanh Hoàng, Phạm Thị Nga. - Lần thứ 1. - Tp.HCM. : Đại học quốc gia, 2010. - 243 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
15
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 349tr. ; 24cm. Kho 1: 1c
16
Giáo trình cung cấp điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Ngô Hồng Quang. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2004. - 216 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
17
Điện và điện cơ / Ngọc Tuấn biên soạn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003. - 205 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
18
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005. - 388 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
19
Bài tập kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003. - 327 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
20
Kỹ thuật điện : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. - H. : Lao động - xã hội, 2005. - 204 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
21
Kỹ thuật quấn dây / Nguyễn Thuận, Minh Hải. - In lần thứ 1. - 2001. - 327 tr. ; 21 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c
22
Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật  điện / Nguyễn Văn Điền, Phạm Thị Giới. - H. : Xây dựng, 2001. - 166 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
23
Kỹ thuật điện cơ / Nguyễn Văn Tuệ. - In lần thứ 1. - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. - 412 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
24
Điện kỹ thuật : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN. Tập 2 / Nguyễn Viết Hải chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2006. - 63 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
25
Giáo trình lý thuyết công nghệ điện công nghiệp : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN / Nguyễn Viết Hải, Lê Xuân Ka. - H. : Lao động - xã hội, 2006. - 104 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
26
Cơ sở kỹ thuật điện tử số / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2001. - 360 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
27
Kỹ thuật điện 2 / Nhiều tác giả. - H. : Giáo dục, 2001. - 120 tr. ; 27 cm. Kho 1: 10c
28
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú. - TP.HCM : Giáo dục, 1995. - 244 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c
29
Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp / Phạm Văn Kiết. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004. - 290 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
30
Mechanical and electrical systems in buildings / Tao, William K. Y., Richard R. Janis. - In lần thứ 3. - The United States of American : Prentice Hall, 2004. - 694 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c
31
Bài tập cơ sở kỹ thuật điện / Thân Ngọc Hoàn. - H. : Xây dựng, 2002. - 254 tr. ; 21 cm. Kho 1: 7c
32
Bài tập kỹ thuật điện / Trương Tri Ngộ. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 1998. - 162 tr. ; 27 cm. Kho 1: 16c, kho 2: 5c
33
Bài tập kỹ thuật điện : Trắc nghiệm và tự luận /Phan Thị Huệ - In lần thứ 1. - H. : KHKT, 2008. - 127 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c
34
Bài tập kỹ thuật điện /Nguyễn Kim Đính - Tái bản lần thứ 3. - Tp. HCM. : ĐHQG, 2010. - 327 tr. ; 21 cm. Kho 1: 01c

Đang online: 162


Số lượt truy cập: 2466516

Doanh nghiệp đối tác