Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tin mới

[Đăng ngày: 09/09/2018]

Trong hai ngày 06 và 07 tháng 09 năm 2018, Hội đồng Khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tổ chức họp xét duyệt đề cương và dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.
Tham dự buổi họp có TS. Chu Xuân Nam – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng.



TS. Chu Xuân Nam, chủ trì Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH năm học 2018-2019

Tại các buổi làm việc của Hội đồng, TS. Chu Xuân Nam đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực chuyên môn của nhà giáo. Mục đích và yêu cầu đối với công tác xét duyệt đề cương đề tài nhằm xác định và lựa chọn chính xác hướng đi của đề tài để vừa đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chí chung đã được Hội đồng quy định, vừa đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng và khả năng hoàn thành của các chủ nhiệm đề tài.
Trên cơ sở báo cáo tóm tắt 05 đề cương nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu, Hội đồng xét duyệt đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá phản biện để các tác giả hoàn thiện đề cương nghiên cứu.
Theo kế hoạch và tiến độ thực hiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2018-2019 sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian tháng 03 năm 2019.
Danh mục đề tài KH&CN năm 2018 đưa ra tuyển chọn thực hiện gồm:









Tin & ảnh:
Trung tâm Thông tin - Thư viện













Đang online: 102


Số lượt truy cập: 2466559

Doanh nghiệp đối tác