Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 30/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các hàm trong kinh tế để tính toán, phân tích số liệu tài chính; có khả năng học và sử dụng các phần mềm giao dịch trong ngân hàng. 
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Áp dụng các kiến thức đã học về tài chính doanh nghiệp, kế toán, tiền tệ ngân hàng và tín dụng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc và cuộc sống.
 • Sử dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân hàng như kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng, quản trị tài chính doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm... vào thực tiễn công việc được giao.
2. Kỹ năng 
 • Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và ra quyết định trong quản trị tài chính các doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp.
 • Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ trong các Ngân hàng.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành tài chính – ngân hàng, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Nhân viên tài chính: làm việc tại các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán và các tổ chức khác, phụ trách các công việc như quản lý tài sản của đơn vị, quản trị các hoạt động tín dụng, đầu tư, thanh toán.
 • Nhân viên ngân hàng: làm giao dịch viên, kế toán viên hoặc nhân viên tín dụng.
 • Nhân viên phân tích và tư vấn tài chính: làm việc tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, phòng tài chính kế toán của các doanh nghiệp, đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn tài chính; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng. 
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Tiếp tục tham gia học tập ở bậc học cao hơn; hoặc đảm nhận những công việc chuyên môn về tài chính – ngân hàng tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các định chế tài chính và các tổ chức khác./.


Đang online: 309


Số lượt truy cập: 2701764

Doanh nghiệp đối tác