Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo Khoá 41 trở đi

[Đăng ngày: 21/08/2018]

1

Quản trị học

2

Kinh tế vi mô

3

Địa lý vận tải

4

Pháp luật vận tải

5

Kinh tế vận tải

6

Marketing căn bản

7

Logistics

8

Phương tiện vận tải

9

Thương vụ vận tải

10

Anh văn chuyên ngành

11

Nghiệp vụ kho hàng và tồn kho

12

Tổ chức xếp dỡ hàng hóa

13

Tổ chức khai thác vận tải

14

Quản trị vận tải đa phương thức

15

Phân tích hoạt động kinh doanh

16

Quản trị doanh nghiệp

17

Tin học ứng dụng

18

Lập kế hoạch kinh doanh

19

Thực tập nghiệp vụ

20

Thực tập tốt nghiệp

21

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

22

Nghiệp vụ điều hành vận tải

23

Bảo hiểm trong vận tải

24

Quản trị chất lượng dịch vụ

25

Khóa luận tốt nghiệp

26

Nghiệp vụ thu mua

27

Quản trị Logistics


Đang online: 201


Số lượt truy cập: 1329733

Doanh nghiệp đối tác