Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 22/08/2014]ThS. PHẠM KIỀU MAI

             
Chức vụ: Trưởng Khoa

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung


TS. PHAN VĂN THÀNH


Chức vụ: Phó trưởng khoa

Chuyên môn:

Lĩnh vực phụ trách: 


ThS. NGUYỄN TUẤN ANH

             
Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn: Giáo dục thể chất

Lĩnh vực phụ trách: 


ThS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN


Vị trí:  Giảng viên

Chuyên môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chính trị.


ThS. LƯU THỊ THƯƠNG

          
Vị trí:  Giảng viên

Chuyên môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh.ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC THỊNH

Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn: Chính trị những NLCB của CN Mac - LêninThS. NGÔ THỊ HÂN

             
Vị trí:Giảng viên

Chuyên môn: 


ThS. HOÀNG NGÂN GIANG

             
Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục thể chất


ThS. NGUYỄN VĂN ĐÔNG

             
Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn : Tiếng Anh


ThS. CẤN THỊ THU HÀ

             
Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn: Tiếng Anh


TĂNG THỊ THU HÀ

             
Vị trí: Giáo vụ


LƯƠNG MỸ LIÊN

             
Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn: Tiếng Anh


ThS. HỒ THỊ THANH LINH

             
Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn : Tiếng Anh

NGUYỄN THỊ CẢNH

            
Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn : Tiếng Anh
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 44


Số lượt truy cập: 707313

Doanh nghiệp đối tác