Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Giáo trình thiết kế và thi công cống. - H. : Giao thông vận tải, 1999. - 84 tr. ; 29 cm. Kho 1: 15c

2

Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống : thi hành theo quyết định số 116-QĐ ngày 22-1-1975. - H. : Vụ kỹ thuật, 1976. - 483 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

3

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu cầu, cống (TCVN 22TCN). - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 680 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

4

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu cầu, cống : TCVN 22 TCN. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 690 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

5

Xử lý khẩn cấp đê, kè, cống trong mùa lũ. - In lần thứ 1. - H. : Nông nghiệp, 2002. - 96 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c

6

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 1999. - 288 tr. ; 27 cm. Kho 1: 20c

7

Tính toán thủy lực cống và mương thoát nước / Nguyễn Tuấn Anh. - H. : Xây dựng, 2004. - 312 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c

8

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước / Hữu Uyển Trần. - H. : Xây dựng, 2003. - 250 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

9

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô /Nguyễn Quang Chiêu. - H. :GTVT, 2012. - 327 tr. ; 27 cm. Kho 1: 03c


Đang online: 211


Số lượt truy cập: 1330244

Doanh nghiệp đối tác