Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT TÊN TÀI LIỆU
1 Vật liệu học / B. N. Arzamaxov, Nhiều tác giả  dịch. - H. : Giáo dục, 2000. - 375 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
2 Vật liệu học : Gang, thép, hợp kim màu, vật liệu vô cơ, vật liệu hữu cơ compozit / Lê Công Diễn. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000. - 618 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
3 Vật liệu học cơ sở : dùng cho ngành cơ khí các trường đại học / Nghiêm Hùng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002. - 483 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
4 Vật liệu học / Nguyễn Đình Phổ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. - 292 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 25c

Đang online: 427


Số lượt truy cập: 1001646

Doanh nghiệp đối tác