Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tin mới

[Đăng ngày: 04/11/2019]

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 357–KH/ĐU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Sáng nay, ngày 4/11/2019 Chi bộ Khối Trung tâm tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, kiểm điểm những hạn chế cần tập trung khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.Tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Kim Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT cùng 8 đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự. 
Đại hội đã được nghe đồng chí Phan Hoài Thanh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022; trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; đồng chí Nguyễn Ngọc Linh báo cáo tình hình tài chính của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Cương – Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, Văn kiện Đại hội được xây dựng đầy đủ, khoa học, thể hiện những vấn đề quan trọng về công tác xây dựng đảng và những công việc cốt lõi của các Trung tâm dịch vụ; biểu dương những chỉ tiêu mà Chi bộ đã hoàn thành trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ bổ sung nội dung việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí theo chủ trương của Đảng, những tồn tại hạn chế do cơ chế thị trường tác động, yêu cầu các đồng chí đảng viên của Chi bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung vào những vấn đề lớn có tính đột phá trong thời gian tới.
Sau gần 3 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng trình tự, Đại hội Chi bộ Khối Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội đã bầu chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí, đồng chí Phan Hoài Thanh – Giám đốc Trung tâm AET tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc Trung tâm FCM tái đắc cử Phó Bí thư, đồng chí Chu Thị Mai Loan – Phó Giám đốc Trung tâm AET chi ủy viên. Đ/c Nguyễn Kim Cương, tặng hoa chúc mừng chi ủy Chi bộ khối Trung tâm nhiệm kỳ 2019-2022 

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổng thể, đánh giá Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, đúng các nội dung theo quy định. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý dự thảo Văn kiện cần nêu ra những mặt được và chưa được, đánh giá những nguyên nhân hạn chế, tồn tại. Đặc biệt là đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng.
Thay mặt chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Phan Hoài Thanh – Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, trân trọng cảm ơn Đại hội và hứa quyết tâm lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đại hội Khối Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu quan trọng với sự thống nhất 100%.
Tin & ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 306


Số lượt truy cập: 2701780

Doanh nghiệp đối tác