Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 30/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm chuyên ngành: 
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Các kiến thức cơ sở ngành về Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Pháp luật kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê, Quản trị học, Luật giao thông thủy bộ, Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải, Định mức kinh tế kỹ thuật trong vận tải thủy bộ, Kinh tế vận tải thủy bộ. 
 • Các kiến thức về Marketing trong ngành vận tải thủy bộ, Thống kê trong doanh nghiệp vận tải thủy bộ, Hàng hóa và thương vụ vận tải, Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tổ chức xếp dỡ hàng hóa, Quản trị doanh nghiệp vận tải thủy bộ, Quản trị chiến lược, Quản trị dự án đầu tư vận tải thủy bộ, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải thủy bộ, Tổ chức khai thác vận tải thủy bộ.
2. Kỹ năng
 • Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải bao gồm kế hoạch sản lượng, kế hoạch phương tiện, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch chi phí, kế hoạch giá thành sản phẩm vận tải, hồ sơ kê khai giá cước theo qui định.
 • Tổ chức khai thác đoàn phương tiện (đoàn tàu, đoàn sà lan, đoàn xe) một cách khoa học, hiệu quả.
 • Điều hành hoạt động  vận tải, điều phối đoàn phương tiện vận tải phù hợp với điều kiện thực tiễn.
 •   Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành khai thác vận tải, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Bộ phận kế hoạch tổng hợp, kinh doanh, nhân sự, tài chính kế toán…của các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, Doanh nghiệp bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải, Doanh nghiệp vận tải ô tô như vận tải hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng taxi, vận tải container, vận tải khách bằng xe buýt, vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách bằng taxi, vận tải khách du lịch…
 • Bộ phận khai thác, điều hành (điều độ) của các Bến xe, Kho bãi hàng hóa, Cảng thủy nội địa, Trung tâm điều hành vận tải công cộng, Doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Logistic và Doanh nghiệp, tổ chức có đội xe, đội tàu, phòng vận tải, phòng quản lý phương tiện và người lái.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Tiếp tục học liên thông lên bậc đại học các ngành: Kinh tế vận tải, Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải thủy-bộ, Kinh tế vận tải-du lịch, Kinh tế vận tải đa phương thức, Tổ chức quản lý vận tải, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Quản trị kinh doanh…./.


Đang online: 206


Số lượt truy cập: 2579404

Doanh nghiệp đối tác