Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT TÊN TÀI LIỆU
1 Bài tập cơ lý thuyết. Phần động lực học. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 140 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
2 Bài tập cơ lý thuyết. Phần tĩnh học và động học. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 122 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
3 Giáo trình cơ học lý thuyết (Tài liệu dùng cho sinh viên cao đẳng) / Bộ Xây dựng. - H. : Xây dựng, 2007. - 240 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 25c
4 Cơ học lý thuyết. Tập 1 - Tĩnh học vật rắn và động học / Chu Tạo Đoan. - In lần thứ 2. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 216 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
5 Cơ học lý thuyết. Tập 2 - Động lực học / Chu Tạo Đoan. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 388 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
6 Cơ học lý thuyết. Tập 2 : Động lực học / Chu Tạo Đoan. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 387 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
7 Cơ học lý thuyết : Tĩnh học / Đặng Quốc Lương. - H. : Đại học Kiến trúc Hà nội, 1995. - 144 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
8 Cơ học lý thuyết : Tĩnh học / Đặng Quốc Lương. - H. : Đại học Kiến trúc Hà nội, 1995. - 45 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
9 Cơ học lý thuyết / Đào Huy Bích, Phạm Huyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002. - 363 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
10 Cơ học lý thuyết / Đào Văn Dũng. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - 284 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 25c
11 Bài tập cơ học. Tập 1 : Tĩnh học và Động học / Đỗ Sanh; Nguyễn Văn Đình. - H. : Giáo dục, 2002. - 286 tr. ; 21cm. Kho 1: 1c
12 Bài tập cơ học : Tĩnh học / Đỗ Sanh chủ biên, Nguyễn Nhật Lệ. - H. : Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1990. - 93 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c
13 Bài tập cơ học : Tĩnh học và động học. Tập 1 / Đỗ Sanh chủ biên. - H. : Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1990. - 196 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
14 Cơ học : Tĩnh học và động học ,dùng làm tài liệu giảng dạy ở giai đoạn I cho các trường đại học kỹ thuật / Đỗ Sanh chủ biên. - H. : Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1995. - 143 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
15 Cơ học ứng dụng : Phần lý thuyết / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001. - 432 tr. ; 21 cm. Kho 2: 2c
16 Tĩnh học và sức bền vật liệu : Tĩnh học / Hwa Chung P.E Fa., Lưu Văn Hy dịch. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tp HCM, 2004. - 320 tr. ; 27 cm. Kho 1: 4c
17 Bài tập cơ học. Tập 2 : Động lực học / Lê Doãn Hồng, Đỗ Sanh. - H. : Giáo dục, 2002. - 291 tr. ; 21 cm. Kho 1: 6c
18 Tuyển tập bài tập cơ học lý thuyết (Đề bài và đáp số) / Meserxki I. V. ... [et. al]. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia TP. HCM, 2007. - 344 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
19 Giáo trình cơ học lí thuyết : Dùng cho các lớp tại chức và khu thuộc các ngành cơ khí ,cầu đường ,kinh tế xây dựng / Nguyễn Đăng Hùng, Hoàng Thị Thọ. - In lần thứ 1. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1999. - 216 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
20 Cơ học lý thuyết / Nguyễn Hữu Mình. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 324 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c
21 Bài tập cơ học lý thuyết / Nguyễn Thúc An, Bùi Hữu Hạnh chủ biên. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2004. - 196 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
22 Cơ tĩnh học : Dùng cho học sinh trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Văn Nhậm, Hoàng Gia Toàn. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979. - 199 tr. ; 19 cm. Kho 1: 55c
23 Cơ học lí thuyết / Ninh Quang Hải. - H. : Xây dựng, 1997. - 263 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c
24 Cơ học lý thuyết và cơ sở nguyên lý máy : dùng cho các ngành cơ khí thuộc các trường THCN / Văn Chiêu Phạm. - In lần thứ 1. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978. - 431 tr. ; 20 cm. Kho 1: 17c, kho 2: 4c
25 Giáo trình cơ học lý thuyết / Tác giả tập thể. - H. : Xây dựng, 2003. - 236 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
26 Giáo trình cơ học lý thuyết / Trần Trọng Hỉ. - Tp.HCM : Đại học quốc gia, 2010. - 171 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 10c
27 Bài tập cơ học lý thuyết : Đề bài, đáp số, bài tập giải mẫu / Trần Văn Uẩn tuyển chọn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học Kỹ thuật Tp.HCM, 1999. - 191 tr. ; 20 cm. Kho 1: 9c, kho 2: 1c
28 Bài tập cơ học lý thuyết / Trần Văn Uẩn. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2003. - 179 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
29 Những bất ngờ lý thú với cơ học lý thuyết / Trịnh Phôi. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2001. - 103 tr. ; 20 cm. Kho 1: 2c
30 Cơ lý thuyết / Vũ Duy Cường. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia TP. HCM, 2004. - 303 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
31 Bài tập cơ học lý thuyết / Trường ĐH Thủy lợi. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012. - 196 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
32 Cơ lý thuyết / Trần Trọng Hỉ. - Lần thứ 1. - H.: Xây dựng, 2012. - 213 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
33 Cơ học môi trường liên tục / Trần Văn Liên. - Lần thứ 1. - H.: Xây dựng, 2012. - 362 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
34 Cơ học chất lưu / Hoàng Bá Chư. - Lần thứ 1. - H.: Bách khoa, 2011. - 383 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
35 Cơ học thủy khí ứng dụng / Lương Ngọc Lợi. - Lần thứ 2. - H.: Bách khoa, 2011. - 167 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

Đang online: 166


Số lượt truy cập: 535991

Doanh nghiệp đối tác