Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Dung sai trong xây dựng : TCXD 209:1998, ISO 1803-1: 1985, TCXD 193: 1996 (ISO 7976 - 6:1989), TCXD 211: 1998 (ISO 3443-8:1989), TCXD 207: 1998. - H. : Xây dựng, 1999. - 94 tr. ; 31 cm. Kho 1: 2c
2
Dung sai và đo lường cơ khí / An Hiệp, Trần Vĩnh Hưng. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 1999. - 196 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
3
Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN / Bùi Thị Thư ... [et. al]. - H. : Lao động - xã hội, 2005. - 103 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
4
Dung sai lắp ghép (Tài liệu tham khảo dùng cho các cơ sở dạy nghề) / Cao Văn Sâm, Nguyễn Đức Thọ, Vũ Xuân Hùng. - In lần thứ 1. - H. : Lao động, 2008. - 68 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
5
Dung sai lắp ghép : Tài liệu tham khảo dùng cho các trường THCN và DN / Hoàng Thị Lệ chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2004. - 64 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
6
Dung sai lắp ghép và đo lường kĩ thuật : Dùng cho các trường dạy nghề / Hoàng Xuân Nguyên. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1994. - 124 tr. ; 20 cm. Kho 1: 48c
7
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005. - 180 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
8
Dung sai và lắp ghép / Ninh Đức Tôn. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2002. - 176 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
9
Dung sai và lắp ghép / Ninh Đức Tôn. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2003. - 176 tr. ; 27 cm. Kho 1: 4c
10
Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường : Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp . / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy. - H. : Giáo dục, 2002. - 216 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c
11
Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường : Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp . / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2004. - 216 tr. ; 24 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 23c
12
Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường : Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp . / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2004. - 216 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
13
Giáo trình kỹ thuật đo lường : Dùng cho các trường công nhân bưu điện -hệ 18 tháng / Trần Thanh Minh biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Bưu điện, 2003. - 86 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
14
Bài tập dung sai / Trương Hồng Quang, An Hiệp. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 237 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
15
Gia công CNC và đo lường chính xác / Byung Seok Yoo, Hyun Soon Jang, Lê Giang Nam dịch. - In lần thứ 1. - H. : Lao động - Xã hội, 2002. - 224 tr. ; 29 cm. Kho 1: 2c
16
Dung sai và lắp ghép / Ninh Đức Tốn. - Tái bản lần thứ 9. - H. : GDVN, 2012. - 175 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

Đang online: 213


Số lượt truy cập: 2579431

Doanh nghiệp đối tác