Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 30/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B. 
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Bao gồm các kiến thức cơ sở ngành về Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Pháp luật kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê, Quản trị học, Marketing căn bản và tâm lý học quản lý.
 • Bao gồm các kiến thức chuyên ngành về Thị trường chứng khoán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị chi phí, Tài chính doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án đầu tư, Quản trị tài chính, Quản trị Marketing, Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chất lượng, Quản trị rủi ro, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Quản trị thương mại.
2. Kỹ năng
 • Nhận định được cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá được các dự án đầu tư.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành quản trị kinh doanh, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Phòng kinh doanh, Marketing, kế hoạch, tổ chức hành chính (nhân sự),… của doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
 • Được học liên thông lên bậc đại học ngành: Quản trị kinh doanh,…./.

Đang online: 212


Số lượt truy cập: 2579336

Doanh nghiệp đối tác