Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Giáo trình động cơ đốt trong. - H. : Giao thông vận tải, 1994. - 204 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c
2
Giáo trình động cơ đốt trong. - H. : Giao thông vận tải, 1994. - 219 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c
3
Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Đức Phú chủ biên. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 1996. - 305 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
4
Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong. Tập 1 / Nguyễn Đức Phú chủ biên. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 1996. - 268 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 3c
5
Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong. Tập 2 / Nguyễn Đức Phú chủ biên. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 1996. - 292 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c
6
Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến. - In lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2009. - 491 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c
7
Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiết. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2001. - 492 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
8
Nguyên lý tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Tố Quyên. - H. : Đại học sư phạm kỹ thuật, 1994. - 138 tr. ; 19 cm. Kho 1: 9c
9
Nguyên lý tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Tố Quyên. - H. : Đại học sư phạm kỹ thuật, 1995. - 117 tr. ; 19 cm. Kho 1: 9c
10
Nguyên lý tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Tố Quyên. - H. : Đại học sư phạm kỹ thuật, 1995. - 161 tr. ; 19 cm. Kho 1: 9c
11
Động cơ đốt trong : giáo trình dành cho sinh viên cơ khí / Phạm Minh Tuấn. - In lần thứ 4. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005. - 171 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c
12
Giáo trình động cơ đốt trong : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN / Phùng Minh Hiên chủ biên, Nguyễn Minh Phương chủ biên, Lưu Văn Long chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2006. - 160 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
13
Lý thuyết động cơ đốt trong / Văn Thị Bông chủ biên, Huỳnh Thanh Công. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005. - 209 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
14
Tăng áp động cơ đốt trong / Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004. - 227 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
15
Thực hành động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác. - In lần thứ 1. - H. : GDVN, 2011. - 191 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

Đang online: 55


Số lượt truy cập: 839804

Doanh nghiệp đối tác