Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 30/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG 
      (chuyên ngành: xây dựng cầu đường bộ; xây dựng cầu đường sắt)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Nova thiết kế đường….
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Có kiến thức trong lĩnh vực xây dựng giao thông như: khảo sát xây dựng, tính toán thiết kế, sử dụng và sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng các công nghệ xây dựng, tổ chức công trường xây dựng và chỉ đạo thi công, quản lý chất lượng, khai thác và sửa chữa công trình giao thông.
2. Kỹ năng
 • Sử dụng các thiết bị, dụng cụ máy đo đạc để đo đạc định tuyến trong công tác khảo sát thiết kế tuyến; đo vẽ lập bình đồ khu vực, bình đồ tuyến; đo đạc xác định vị trí cao độ, kích thước hố móng, móng và các bộ phận công trình cầu, cống trong quá trình xây dựng. 
 • Thiết kế, thi công, lập được hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình cầu, cống giản đơn vừa và nhỏ, đường ô tô trên địa hình không phức tạp.
 • Nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình.
 •  Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công, vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới; giải quyết các tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Hướng dẫn được những qui trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật giao thông, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
 • Có thể làm việc trong các tổ chức, các dự án, các chương trình phát triển; chức danh: cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công tại công trường.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ có thể tiếp tục học tập ở các bậc đại học trong và ngoài nước;
 • Có khả năng tự học nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn để đảm nhận các vị trí, chức vụ cao hơn trong lĩnh vực quản lý…./.


Đang online: 208


Số lượt truy cập: 2579395

Doanh nghiệp đối tác