Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Cấu tạo và sửa chữa động cơ ôtô - xe máy : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN / Trịnh Văn Đại, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện. - H. : Lao động - xã hội, 2005. - 312 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
2
Kỹ thuật điện xe gắn máy / Việt Trường, Văn Hòa. - In lần thứ 1. - H. : Trường Cao đẳng GTVT3, 2002. - 216 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
3
Kỹ thuật điện xe gắn máy / Việt Trường, Văn Sơn. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 216 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

Đang online: 66


Số lượt truy cập: 839925

Doanh nghiệp đối tác