Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Công nghệ Gia công kim loại / Bùi Lê Gôn, Trịnh Duy Cấp. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 1998. - 210 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
2
Kim loại học vật lý : Tập 1 / R. W. Cahn ... [et. al]. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1975. - 219 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
3
Kim loại học vật lý : Tập 2 / R. W. Cahn ... [et. al]. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1975. - 219 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
4
Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn kim loại / Chung Thế Quang ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2003. - 270 tr. ; 21 cm. Kho 1: 8c
5
Hỏi đáp về dập tấm và cán kéo kim loại / Đỗ Hữu Nhơn, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Mậu Đằng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001. - 156 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c
6
Nhiệt luyện kim loại / B. M. Duev, Võ Trần Khúc Nhã dịch. - In lần thứ 1. - Hải phòng : Hải phòng, 2003. - 225 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
7
Nhiệt luyện kim loại : Sách dạy nghề / B. M. Duev, Võ Trần Khúc Nhã dịch. - In lần thứ 1. - Hải phòng : Hải phòng, 2003. - 228 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
8
Cắt kim loại / E.M.Trent, Võ Trần Khúc Nhã dịch. - In lần thứ 1. - Hải phòng : Hải phòng, 2003. - 284 tr. ; 19 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 5c
9
Kĩ thuật luyện kim / Hoàng Kim Cơ, Phan Kim Đĩnh, Lê Xuân Khuông. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1998. - 348 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
10
Công nghệ kim loại / Hoàng Tùng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học GTVT Tp. HCM, 2005. - 286 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
11
Các nguyên lý công nghệ hàn / L.M.Gourd , Võ Trần Khúc Nhã dịch. - In lần thứ 1. - Hải phòng : Hải phòng, 2003. - 254 tr. ; 19 cm. Kho 1:3c, kho 2: 5c
12
Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD-CAM-CNC : Dùng cho ngành Kỹ thuật, quản trị kinh doanh, sư phạm kỹ thuật.. / Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Đào. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001. - 298 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c
13
Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại. / Nguyễn Tiến Lưỡng chủ biên, Trần Sỹ Tuý, Bùi Quý Lực. - In lần thứ 3. - TP.HCM : Giáo dục, 2004. - 272 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
14
Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại. Máy và dụng cụ cắt gọt kim loại - Phạm vi ứng dụng : Dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Tiến Lưỡng chủ biên, Trần Sỹ Tuý, Trần Quý Lực. - H. : Giáo dục, 2002. - 271 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c
15
Giáo trình công nghệ kim loại / Trần Ngọc Chuyên. - H. : Nông nghiệp, 1980. - 274 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
16
Giáo trình công nghệ và thiết bị cán thép hình / Đào Minh Ngừng. - Lần thứ 1. - H.: Bách khoa, 2011. - 319 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

Đang online: 211


Số lượt truy cập: 2579426

Doanh nghiệp đối tác