Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 349tr. ; 24cm. Kho 1: 1c
2
Điện kỹ thuật : Tài liệu dùng cho các trường THCN và DN. Tập 2 / Nguyễn Viết Hải chủ biên. - H. : Lao động - xã hội, 2006. - 63 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
3
Cơ sở kỹ thuật điện tử số / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2001. - 360 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c
4
Giáo trình trang bị điện - điện tử các máy công nghiệp. Tập 1 (Dùng cho các trường đào tạo hệ cử nhân cao đẳng kỹ thuật) /Vũ Quang Hồi. - In lần thứ 1. - H. : GDVN, 2010. - 195 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
5
Giáo trình trang bị điện - điện tử các máy công nghiệp. Tập 2 (Dùng cho các trường đào tạo hệ cử nhân cao đẳng kỹ thuật) /Vũ Quang Hồi. - In lần thứ 1. - H. : GDVN, 2010. - 199 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
6
Giáo trình vận hành và sửa chữa thiết bị điện / Nguyễn Đức Sỹ. - H. : GDVN, 2010. Kho 1: 01c

Đang online: 174


Số lượt truy cập: 535970

Doanh nghiệp đối tác